Loading

Lĩnh vực


Sản xuất

Với các dây chuyền sản xuất hiện đại, Nagaco cung cấp các sản phẩm may mặc thông qua các loại hình sản xuất như CM, FOB...