Loading

Tinh tức Cổ đông


Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (các kết quả đã đạt được và một số hình ảnh tiêu biểu)

Ngày 7 tháng 12 năm 2019 Công ty CP May Nam Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thưởng năm.

Đại hội đồng cổ đông bất thường đã nhất trí thông qua Nghị quyết và kính gửi thông tin đến Quý cổ đông một số hình ảnh của đại hội.

1. Nghị quyết số 02 Đại hội (Xin vui lòng click để download)

2. Một số hình ảnh tiêu biểu:Ý kiến bạn đọc