Loading

Tinh tức Cổ đông


Thông báo đăng ký chi trả cổ tức và Nghị quyết 05 HĐQT thông qua chi trả cổ tức 2020

Công ty Cổ phần May Nam Định (Nagaco) xin gửi đến Quý Cổ đông 02 tài liệu về việc liên quan đến chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020:

Để có thể tải xuống tài liệu tham khảo thêm nội dung, Quý Cổ đông vui lòng bấm vào tiêu đề các tài liệu bên trên. Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến bạn đọc