Loading

Tuyển dụng


Thông tin tuyển dụng

NAGACO tự hào khi có 2000 CBCNV, trong đó có gần 1650 lao động trực tiếp sản xuất với tay nghề cao và còn lại là đội ngũ CBCNV phục vụ sản xuất được đào tạo bài bản, chuyên sâu Để phát huy năng lực CBCNV Công ty luôn chú trọng công tác bồi dưỡng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD

Danh sách tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân sự Khối sản xuất TP Nam Định
Tuyển dụng nhân sự Khối phục vụ sản xuất TP Nam Định